Home  » 

What to do, if I don't see my activity?

Var būt vairāki iemesli, kādēļ veiktā aktivitāte nav redzama pie rezultātiem. Zemāk uzskaitītas biežāk sastopamās situācijas, kāds var būt iemesls, kādēļ neredzat veikto aktivitāti.
 1. Neesi pieteicies nevienam aktīvam izaicinājumam vai sacensībām, kurās rezultāti tiek aprēķināti no aktivitātes datiem. Šādā gadījumā mēs aktivitāti neapstrādājam un lietotājam aktivitāte netiek attēlota.
 2. Profilam nav pieslēgta sporta programma, ar kuru aktivitāte ir ierakstīta. Sporta programma tiek pieslēgta šeit.
 3. Ja sporta programma ir pieslēgta profilam, iespējams, vēl nav veikta sinhronizācija veiktajām sporta aktivitātēm- piemēra, ja pati sporta programma nav veikusi sinhronizāciju ar distantrace.com vai nav veikta sinhronizācijas starp sporta ierīci un programmu. Ir programmas, kam nepieciešams ilgāks laiks, lai sinhronizētu aktivitātes kopš to veikšanas brīža. Ja aktivitāte parādās sporta programmā, bet neparādās distantrace.com profilā, datus varat sasinhronizēt arī manuāli šeit. Ir iespējams arī manuāli augšuplādēt GPX, FIT vai TCX failus savā profilā, "Manas aktivitātes" veikto aktivitāšu apakšā.
 4. Iespējams, ka sporta programma distantrace.com profilam ir pieslēgta pēc aktivitātes veikšanas. Mēs sutomātiski nevaram piekļūk aktivitātēm, kas ierakstītas pirms programmas pieslēgšanas distantrace.com profilam
 5. Iespējams, ka izaicinājums norit visu mēnesi, bet pieteikums veikts mēneša vidū. Organizatoriem ir iespēja noteikt, ka aktivitātes tiek ieskaitītas tikai pēc pievienošanās izaicinājumam
 6. Pastāv iespēja, ka ir izveidoti divi DistantRace konti un aktvitāte ir ielādējusies kontā, ar kurur izveidots pieteikums izaicinājumam vai sacensībām. Kā tas ir iespējams? Piemēram, viens konts ir izveidots ar epastu un paroli, bet nākajmā reizē pieslēgums izveidots ar Facebook vai Google kontu. Šajā gadījumā profilā, sadaļā "Savienojumi" jāatslēdz visi servisi no neīstā konta un jāpieslēdz īstajam. Aktivitāti tad var ielādēt manuāli.
 7. Ir bijuši gadījumi, kad sporta programmā ir izveidoti vairāki konti un aktivitāte ir ierakstīta ne ar to kontu, kas ir piesaistīts DistantRace kontam (iemesls varētu būt dažādi pieslēgšanās veidi sporta programmā- epasts, Facebook, Google), vai, piemēram, sporta programmā konti ir vairākiem ģimenes locekļiem un, veicot aktivitāti, izmantots cits konts. Šajā gadījumā, arī jāpārbauda savienojumi un jāizveido savienojums ar kontu, kurā tiek ierakstīta aktivitāte.
 8. Aktivitāte netiek ieskaitīta, ja tā neatbilst izaicinājuma vai sacensību nolikumam. Jāņem vērā sacensību nolikumā minētajiem aktivitātes veikšanas nosacījumiem - ieslēgts GPS, aktivitātes veikšanas vieta/laiks utml.
 9. Aktivitāte netiek ierakstīta sporta prgrammā, piemēram, nav nospiesta "Start" vai "Finish" poga. Jāatceras, ka pie mums nonāk tikai tās aktivitātes, kas veiktas, kā noteiktas aktivitātes, neieskaitām ikdienas soļu skaitīšanas funkciju.
 10. Tehniskas problēmas iekārtai, ar kuru tiek veikts aktivitātes ieraksts. Piemēram, telefons vai pulkstenis aktivitātes veikšanas laikā ir izslēdzies vai aktivitāte nav ierakstīta, jo nav GPS signāla. Dažkārt tejniskas kļūmes gadās arī pašā sporta programmā. Šādos gadījumos ļoti reti kad var atjaunot aktivitātes ierakstu, tāpēc korekts ieraksts ir svarīgs, drošības pēc iesakām to veikt ar vairākiem servisiem vienlaicīgi
Ja neviens no šiem punktiem nav Tavs gadījums, lūdzu, sazinies ar distantrace.com atbalsta komandu, nospiežot saziņas ikonu labajā stūrī.

Problēma savienot MapMyRun+Facebook+distantrace.com
Ja MapMyRun konts ir savienots ar Facebook, tad sekojiem šiem soļiem, lai savienotos:

 1. Ja MapMyRun konts ir izveidots izmantojot Facebook, tad kontam nav paroles. Parole ir jāizveido. To dara šeit, spiežot uz "Request Password Resset"
 2. Epastā pienāks saite, kurā jāuzstāda parole
 3. Pēc tam distantrace.com ,pie Pieslēgumiem, izvēlies Under Armour Connected Fitness
 4. Pieslēdzies MapMyRun, ievadi lietotājvārds un jaunā parole. Nevar veidot savienojumu caur Facebook.
Last modified: 2022-05-23 15:22:51